Privacyverklaringen

Privacy & Cookies

Salarispunt BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten of doordat jij deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Wij hechten daarbij natuurlijk een groot belang aan de bescherming van jouw privacy. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

 

Onze gegevens

Website:                         salarispunt.com

Bezoekadres:                 Almystraat 18, 5061 PA Oisterwijk

Telefoonnummer:         013 – 72 00 227

E-mail:                            info@salarispunt.com

 

Verwerking van persoonsgegevens

Salarispunt BV. verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Salarispunt B.V. verwerkt wanneer dit nodig is om je te bedienen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer(s);
 • Burgerservicenummer;
 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Opgaaf loonheffingen;

 

Daarnaast delen wij in opdracht van onze cliënten gegevens met instanties zoals UWV, belastingdienst en pensioenfondsen.

Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier. Hieronder wordt ook verstaan de gegevens die je verstrekt ter toelichting op een (contact)verzoek; (Geanonimiseerde) gegevens over jouw activiteiten op onze website.

 

Wij verwerken online geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen dit echter niet controleren. Wij adviseren ouders dan ook toezicht te houden op de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kun je zelf voorkomen dat er persoonsgegevens worden verwerkt zonder toestemming van de ouders of voogd. Als je wetenschap hebt van het feit dat wij persoonsgegevens verwerken zonder die toestemming, dan kun je ons daarvan op de hoogte stellen door contact op te nemen met de directie via de hierboven vermeldde contactmogelijkheden (per post, telefonisch of per e-mail). Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 

Attentiepunt: Het is gebruikers niet toegestaan gevoelige informatie met Salarispunt B.V. te delen via de website (contactformulier of de chatfunctie via Whatsapp).

 

 

Doeleinden en grondslagen van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen.

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het sluiten van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Jouw toestemming.
 • Verder verwerken wij jouw persoonsgegevens voor:
 • verbetering van onze website;
 • marketingdoeleinden, zoals verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;
 • verbetering van onze dienstverlening.
 • je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Jouw persoonsgegevens en derden

Salarispunt BV. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zullen wij dus enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen jouw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden. Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet.

 

Cookies

Om bezoeken aan Salarispunt.com te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat je direct gebruik kunt maken van onze sociale media. Je kunt in de instellingen aangeven of je deze cookies wilt toestaan. Je hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat jij jouw tijdelijke bestanden wist).

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

 

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

 

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe partijen als Meta (Facebook), LinkedIn e.d. omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van partijen als LinkedIn en Facebook.

 

Afmelden of cookies verwijderen

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Salarispunt BV. neemt verantwoordelijkheid voor geautomatiseerde verwerkingen die op ons initiatief worden doorgevoerd door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salarispunt BV.) tussen zit.

 

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen bewaard. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, met een maximum van 20 jaar.

 

De veiligheid van jouw persoonsgegevens

Salarispunt B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze directie via info@salarispunt.com of telefoonnummer 013- 72 00 227. Salarispunt BV. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan het hangslotje in de adresbalk.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht Salarispunt B.V.  te verzoeken je inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kun je richten aan Salarispunt, directie Almystraat 18, 5061 PA Oisterwijk, of aan info@salarispunt.com. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salarispunt BV. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@salarispunt.com. Salarispunt BV. wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Salarispunt B.V., behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert je daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

 

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens via de website van Salarispunt B.V., kunt jij je richten tot de directie, Almystraat 18, 5061 PA Oisterwijk, of kun je contact opnemen via info@salarispunt.com